Συμμετοχή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας στο έργο B-BLUE «Δημιουργώντας την κοινωνία της Γαλάζιας Βιοτεχνολογίας στην Μεσόγειο»
July 15, 2021

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας στο έργο B-BLUE «Δημιουργώντας την κοινωνία της Γαλάζιας Βιοτεχνολογίας στην Μεσόγειο»

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) συμμετέχει στο έργο B-Blue, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg MED, με στόχο τη δημιουργία της Μεσογειακής Σύμπραξης Kαινοτομίας (ΜΕD Blue BIO Alliance) για τη θαλάσσια βιοτεχνολογία.
Περιγραφή του προγράμματος