Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους σεισμούς της ΝΑ Τουρκίας
February 13, 2023

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους σεισμούς της ΝΑ Τουρκίας

Οι συγκεκριμένοι χάρτες έχουν προκύψει με τη μέθοδο της συμβολομετρίας (interferometry) και δείχνουν την παραμόρφωση (μετατοπίσεις) που προέκυψαν από τους δύο σεισμούς μεγέθους Μ:7,8 και Μ:7,5 στην περιοχή της ΝΑ Τουρκίας.
Ο χάρτης αριστερά έχει προκύψει από την σύγκριση δορυφορικών εικόνων Sentinel 1A πριν και μετά τους δύο σεισμούς.
Ο χάρτης δεξιά είναι αντίγραφο του πρώτου, με σχεδιασμένα τα ίχνη των δύο ρηγμάτων που έδωσαν τους δύο σεισμούς.

Τα γαλάζια έως μπλε χρώματα δείχνουν μετατόπιση μέχρι 3 μέτρα προς τα αριστερά (Δυτικά).
Τα πορτοκαλί έως κόκκινα χρώματα δείχνουν μετατόπιση έως 3 μέτρα προς τα δεξιά (Ανατολικά).

Η μέγιστη σχετική μετατόπιση μεταξύ των δύο τεμαχών εκατέρωθεν κάθε ρήγματος φτάνει τα 6 μέτρα.

Και τα δύο ρήγματα που ενεργοποιήθηκαν είναι οριζόντιας ολίσθησης με αριστερόστροφη μετατόπιση (left lateral strike slip faults).
Δηλαδή, σε όποια από τις δύο πλευρές στέκεται κάποιος, η απέναντι πλευρά κινείται προς τα αριστερά.

Ο πρώτος σεισμός, με μέγεθος Μ:7,8, έγινε στο μεγαλύτερο ρήγμα. Το μήκος του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε (έσπασε) είναι μεγαλύτερο από 200 χλμ.
Ο δεύτερος σεισμός, με μέγεθος Μ:7,5, έγινε στο μικρότερο ρήγμα, το οποίο έχει μήκος τουλάχιστον 80 χλμ.

Σεισμοί παρόμοιου μεγέθους έχουν γίνει και στην Ελλάδα στους ιστορικούς χρόνους. Ο χρόνος επανάληψης τους είναι μερικές χιλιάδες χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μπορει να στηρίξει την πιθανότητα να γίνει σεισμός αντίστοιχου μεγέθους στην Ελλάδα στο κοντινό μέλλον, στην ανθρώπινη κλίμακα χρόνου.
Είναι όμως σίγουρο ότι σεισμοί με μεγέθος Μ:6 ή λίγο μεγαλύτερο θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, όπως έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε που, δεν ξέρουμε το ακριβές μέγεθος τους.
Οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, έχουμε βιώσει την εμπειρία ενός σεισμού και σίγουρα δεν είναι το πιο ευχάριστο συναίσθημα.
Οι σεισμοί μπορούν να παραμείνουν σαν μόνο ένα δυσάρεστο συναίσθημα και να μην έχουν πιο δυσάρεστες επιπτώσεις, εφόσον οι υποδομές μας είναι κατασκευασμένες με αντισεισμικές προδιαγραφές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο:
https://www.bbc.com/news/science-environment-64603521?fbclid=IwAR2_fIi7TbrKHXjBYVar7VK3HwR6BVlDsf_YL85zaQ2GVceTqyfGmOeWbPc

Skip to content