Διεθνής ερευνητική αποστολή με το ωκεανογραφικό σκάφος ΑΙΓΑΙΟ στο Νότιο Αιγαίο
October 12, 2021

Διεθνής ερευνητική αποστολή με το ωκεανογραφικό σκάφος ΑΙΓΑΙΟ στο Νότιο Αιγαίο

Πως επηρέασαν οι κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές των τελευταίων 20.000 χρόνων τις αρχαίες και προϊστορικές κοινωνίες του Νότιου Αιγαίου;

Αυτό το ερώτημα αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας της δεκαήμερης διεθνούς αποστολής του ωκεανογραφικού σκάφους ΑΙΓΑΙΟ στο Μυρτώο Πέλαγος και τον Αργολικό Κόλπο, η οποία ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σάββατο, 9 Οκτ.

Η αποστολή χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα EUROFLEETS+ (www.eurofleets.eu) και υλοποιήθηκε με τον επιστημονικό συντονισμό του Δρ Ανδρέα Κουτσοδένδρη και της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Επιστημών της Γης του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων από την Αυστρία, τη Γαλλία και την ερευνητική ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (www.hcmr.gr) με αρχηγό αποστολής τον Δρ Δημήτρη Σακελλαρίου.

Κύριος στόχος της ερευνητικής αποστολής και του προγράμματος είναι η κατανόηση των περιβαλλοντικών αλλαγών που προκλήθηκαν από τις κλιματικές αλλαγές και τις γεωλογικές και τεκτονικές κινήσεις και πως αυτές επηρέασαν την κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές των αρχαίων κοινωνιών γύρω από το Νότιο Αιγαίο στη διάρκεια των τελευταίων χιλιάδων χρόνων. Οι περιοχές που περιβάλουν το Μυρτώο Πέλαγος, η ανατολική Πελοπόννησος, η Αργολίδα, η Αττική και οι Δυτικές Κυκλάδες έχουν συνεχή κατοίκηση από τουλάχιστον την Ανώτερη Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική περίοδο και βρίσκονταν στο κέντρο του Κυκλαδικού, του Μυκηναϊκού και του Κλασικού Ελληνικού πολιτισμού.

Στη διάρκεια του ερευνητικού πλόα του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ συλλέχθηκαν βυθομετρικά δεδομένα με πολυδιαυλικό βυθόμετρο (multibeam), σεισμικές τομές της δομής του Αργολικού Κόλπου και του Μυρτώου Πελάγους και πυρηνοληψίες ιζήματος από τις δύο περιοχές έρευνας.

Τα βυθομετρικά δεδομένα και οι σεισμικές τομές περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την δράση των ενεργών υποθαλάσσιων ρηγμάτων και τις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις που έχουν διαμορφώσει το υποθαλάσσιο ανάγλυφο και έχουν πιθανόν προκαλέσει καταστροφικούς σεισμούς και τσουνάμι στις γειτονικές παράκτιες περιοχές.

Στους πυρήνες ιζήματος που συλλέχθηκαν θα γίνουν ιζηματολογικές, μικροπαλαιοντολογικές, γεωχημικές και ραδιοχρονολογικές αναλύσεις. Η ανάλυση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αναπαράσταση των χερσαίων οικοσυστημάτων στις περιοχές που περιβάλουν το Μυρτώο Πέλαγος και τον Αργολικό Κόλπο και των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούσαν την εποχή των πρώιμων πολιτισμών στη περιοχή του Νότιου Αιγαίου.

Περιοχή Έρευνας στον Αργολικό Κόλπο. Βυθομετρική κάλυψη με πολυδιαυλικό βυθόμετρο (multibeam), πορείες καταγραφής σεισμικών τομών airgun και sparker και θέσεις πυρηνοληψίας ιζημάτων.
Περιοχή Έρευνας στο Μυρτώο Πέλαγος. Πορείες καταγραφής βυθομετρικών δεδομένων με πολυδιαυλικό βυθόμετρο (multibeam) και καταγραφής σεισμικών τομών airgun και θέσεις πυρηνοληψίας
Το ωκεανογραφικό σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
Δειγματοληψία ιζήματος στο κατάστρωμα του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ